Menu Sluiten

Uitwisselingen: wat is het?

Het college biedt haar leerlingen de mogelijkheid om gedurende één tot drie weken te studeren in het buitenland. Dit kan individueel, maar soms trekken we er met een hele klas op uit.

Wanneer een leerling alleen naar een andere school gaat, wordt hij of zij daar opgevangen in het gezin van een van de leerlingen en volgt met die “buddy” de lessen mee. Op deze manier krijgt onze leerling een volledige onderdompeling in de taal en cultuur van het gastland.

In onze derde graad hebben we de gewoonte om per richting rond een thema te werken met een klas in het buitenland. Na een voorbereiding in de lessen gaat onze klas dan naar de partnerschool en soms komt de partnerschool ook een aantal dagen naar onze school. Op deze manier oefenen onze leerlingen ook een moderne vreemde taal en leren ze de cultuur van het gastland kennen, maar op een meer laagdrempelige manier doordat de klasgenoten en leerkrachten in de buurt zijn.

Een derde manier van uitwisselen is dat een leerling uit het buitenland gedurende een aantal weken les komt volgen op onze school, terwijl hij of zij verblijft in het gezin van een van onze leerlingen. Ook al spreken zij geen Nederlands, toch vinden ze het ook waardevol om het Belgisch schoolsysteem te leren kennen.

Al deze uitwisselingen worden gefinancierd door de Europese Unie.

Een ouder van een uitgestuurde leerling stuurde ons de volgende reactie: 

Mijn kind heeft gezien dat het niet evident is dat iedereen zomaar Engels verstaat. Hij heeft moeite moeten doen om zich op een andere manier verstaanbaar te maken en ingezien dat de mogelijkheid hebben/krijgen om je te kunnen scholen in een andere taal heel waardevol is. Een kans die niet iedereen op dezelfde manier krijgt… Ook belangrijk was de interactie met zowel de leerlingen van de gastschool als de andere uitwisselingsstudenten. Heel waardevol om met de verschillende culturen in dialoog te gaan en open te staan voor andere ideeën en gewoontes.
Bedankt om ons kind de mogelijkheid te geven om deze unieke ervaring te beleven. Hij neemt dit mee voor de rest van zijn leven. De wereld is zijn dorp aan het worden en hij is razend enthousiast om een vervolg te breien aan deze stage. Maakt niet uit of dat nog in het middelbaar is of aan de universiteit. Jongeren motiveren om met een open blik naar de wereld te kijken en de mogelijkheid krijgen om met andere (sub)culturen te communiceren, daar word je een completere, tolerantere mens van. “Goe bezig”, zou mijn oma zaliger gezegd hebben….